Jak powstaje prąd elektryczny: Podstawowe wyjaśnienie

W świecie energii elektrycznej możemy myśleć o niej jako o zasobie. Tak jak istnieje wiele różnych rodzajów energii, które można wykorzystać do zasilania, tak samo istnieje wiele sposobów na generowanie energii elektrycznej. Ważne jest, aby zrozumieć podstawy powstawania energii elektrycznej, aby mieć pełny obraz zasobów potrzebnych do wytworzenia niezawodnej energii elektrycznej. Jak dokładnie wytwarzamy energię elektryczną?

Istnieje kilka różnych metod, a wszystkie one dają podobny efekt końcowy: Energia elektryczna, która może być wykorzystywana przez urządzenia w domu lub firmie. Najpopularniejszym sposobem wytwarzania energii elektrycznej są elektrownie wodne. Oto przegląd tego, jak powstaje energia elektryczna:

Elektrownie wodne

prąd elektryczny

Elektrownie wodne wykorzystują wodę z naturalnych rzek lub jezior do wytwarzania prądu. Posiadają one ściany unoszone na hydraulicznych łopatkach, które zamieniają wodę w energię elektryczną poprzez wykorzystanie siły spadającej wody do wytworzenia przepływu prądu elektrycznego. Ten rodzaj elektrowni jest szeroko stosowany, a wiele osób zna ideę energii wodnej. W porównaniu z innymi formami wytwarzania energii elektrycznej, energia wodna należy do najbardziej przyjaznych dla środowiska.

Nie uwalnia gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, ani szkodliwych emisji do powietrza, takich jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i cząstki stałe. Kiedy elektrownia wodna wytwarza energię elektryczną, woda przepływa w dół rzeki przez rozległy system linii energetycznych, transformatorów i podstacji. W ten sposób energia jest przesyłana do domu, firmy lub innego miejsca.

Elektrownie wiatrowe

Turbiny wiatrowe są wykorzystywane od wielu lat do wytwarzania energii elektrycznej. Nowoczesne, duże turbiny wiatrowe są zoptymalizowane pod kątem efektywnego wykorzystania prędkości wiatru. W wielu częściach świata wiatr jest najpopularniejszą formą wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe wykorzystują pierwiastek uran do wytwarzania energii elektrycznej. Rozszczepienie tego pierwiastka pod wpływem prądu elektrycznego o wysokim napięciu wytwarza ciepło, które zasila turbiny produkujące energię elektryczną. Ten typ elektrowni jest często uważany za najbardziej zrównoważoną formę wytwarzania energii elektrycznej.

Elektrownie węglowe

Węgiel to palna skała, którą można wykorzystać do produkcji energii. Jest to najbardziej powszechna forma paliwa używana do generowania energii elektrycznej. Firmy elektryczne spalają węgiel w elektrowniach, aby wytworzyć parę, która napędza turbiny. Gdy turbina się obraca, wytwarza energię elektryczną.