Co to jest fotowoltaika – podstawy systemów energii słonecznej

‍Fotowoltaika, w skrócie PV, to technologia wykorzystywana do pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego. Jest to rodzaj energii słonecznej, która pracuje z krzemem i innymi materiałami w celu wytworzenia energii elektrycznej. Systemy fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej za pomocą modułów, które wychwytują światło i zamieniają je w impulsy elektryczne.

Systemy fotowoltaiczne są instalowane na domach, firmach, fabrykach, magazynach i innych obiektach w celu produkcji czystej, zielonej energii elektrycznej. W połączeniu z dodatkowymi odnawialnymi źródłami energii takimi jak wiatr lub energia wodna fotowoltaika może zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny i ropa naftowa. Ten artykuł wyjaśnia, czym jest fotowoltaika, jakie są jej zalety i wady, a także przykłady, jak można ją zastosować w domu lub firmie.

Co to jest fotowoltaika?

fotowoltaika

Fotowoltaika to kategoria systemów energii słonecznej, które wykorzystują panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Systemy te wykorzystują energię elektryczną generowaną przez światło słoneczne do wytworzenia prądu, który może być wykorzystany jako energia elektryczna. Systemy PV składają się zazwyczaj z dwóch części: modułu fotowoltaicznego i falownika.

Moduł fotowoltaiczny to arkusz materiału półprzewodzącego, który generuje prąd elektryczny po wystawieniu na działanie światła słonecznego. Falownik jest urządzeniem, które zmienia prąd stały generowany przez moduł fotowoltaiczny na prąd zmienny, który można wykorzystać w domu lub firmie.

Dlaczego warto stosować fotowoltaikę?

W większości obszarów świata o znacznym nasłonecznieniu, systemy fotowoltaiczne są doskonałym źródłem energii elektrycznej. W zależności od obszaru system fotowoltaiczny może produkować tyle energii elektrycznej, co mała elektrownia węglowa. Dodatkowo energia elektryczna z PV jest zazwyczaj znacznie czystsza niż ta wytwarzana przez elektrownie na paliwa kopalne.

Ze względu na te zalety, systemy PV są coraz częściej stosowane w miejscach, gdzie energia elektryczna pochodząca z paliw kopalnych nie jest już możliwa. Chociaż systemy PV zyskały na popularności w ciągu ostatniej dekady, nadal są stosunkowo rzadkie. Systemy fotowoltaiczne są mniej kosztowne w instalacji niż inne technologie energii odnawialnej, takie jak energia wiatrowa, a panele słoneczne są zazwyczaj mniejsze. W obszarach o niezawodnym nasłonecznieniu systemy fotowoltaiczne są doskonałym, tanim źródłem energii elektrycznej.

Zalety systemów PV

  • Niski koszt początkowy za energię elektryczną – W wielu miejscach koszt instalacji systemu fotowoltaicznego jest mniejszy niż koszt zakupu energii elektrycznej z sieci. Dotyczy to zwłaszcza obszarów odległych lub takich, które nie są w stanie ponieść kosztów podłączenia do sieci.
  • Długoterminowe oszczędności – oczekuje się, że po około siedmiu latach systemy fotowoltaiczne będą produkować energię elektryczną tańszą niż zakup energii elektrycznej z sieci. Ponieważ ceny energii elektrycznej często rosną z czasem, oznacza to długoterminowe oszczędności w rachunkach za prąd.
  • Długa trwałość – Żywotność systemu fotowoltaicznego wynosi około 25 do 30 lat. Po tym czasie można zazwyczaj wymienić moduły na nowe bez konieczności przeprowadzania prac remontowych.